Sanitair Pas

Ons etablissement is blij u deze zomer te mogen verwelkomen.

De toegang tot de camping en tot uw accommodatie of staanplaats is niet afhankelijk van het overleggen van een gezondheidspasje.

Niettemin, en om uw vakantie in optimale omstandigheden door te brengen, willen wij u eraan herinneren dat tijdens uw uitstapjes en bezoeken buiten onze camping, de toegang tot musea, voorstellingen, uitgaansgelegenheden, bioscopen, zwembaden, enz., vanaf 21 juli, evenals bars en restaurants vanaf 1 augustus, het voorleggen van een sanitaire kaart door alle volwassen personen zal vereisen.

Opdat wij allen een geslaagde zomervakantie hebben, gelieve waakzaam te zijn en de slagboommaatregelen te blijven naleven.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Voorwaarden:

1° Het resultaat van een screeningtest of -onderzoek dat minder dan 48 uur voor de toegang tot de inrichting, de plaats of het evenement is uitgevoerd. De enige antigenentests die geldig kunnen worden voorgesteld, zijn die waarmee het N-eiwit van SARS-CoV-2 kan worden opgespoord;

2° Bewijs van volledige vaccinatiestatus;

3° Een certificaat van herstel van covid-19 infectie.

Deze documenten zijn niet vereist voor minderjarigen.

De overlegging van deze documenten wordt gecontroleerd door de verantwoordelijken van de lokalen en inrichtingen of de organisatoren van de evenementen, met dien verstande dat deze verantwoordelijken bij naam de personen machtigen om de documenten in hun naam te controleren. Zij moeten een register bijhouden waarin de aldus gemachtigde personen en de datum van hun machtiging worden vermeld, alsmede de dagen en tijdstippen waarop de controles worden uitgevoerd.

Bij ontstentenis van een van deze documenten moet de toegang tot de inrichting, de plaats of het evenement worden geweigerd.

Kortom, de sanitaire kaart is niet vereist voor een verblijf op de camping als zodanig, op een staanplaats of in een accommodatie, maar alleen om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken (zwembaden, speelzaal, animatieruimte, enz.) en binnenkort (1 augustus) om toegang te krijgen tot bars en restaurants.
*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

Bijgewerkt op